2008/2009

Příspěvek sdružení "Přátelé MGO"

Příspěvek sdružení "Přátelé MGO"
Ve školním roce 2008/2009 se "Přátelé MGO" rozhodli podpořit dlouhodobou a velmi úspěšnou činnost zdravotnického kroužku finančním příspěvkem na nákup materiálu v celkové výši 7,000,- Kč.

—————