Otázky a odpovědi

Jak se mohu stát členem sdružení Přátelé MGO?

Členem sdružení se může stát každá osoba starší 15 let, a to zejména z řad žáků, pedagogů, rodičů a přátel gymnázia. Členství vzniká zápisem do seznamu členů po zaplacení členského příspěvku na daný školní rok.

—————

Jaká jsou základní práva a povinnosti členů sdružení "Přátelé MGO"?

Členové sdružení mají právo například:
a) účastnit se činnosti družení;
b) účastnit se členských schůzí;
c) vyjádřit svůj názor na činnost sdružení hlasováním na členských schůzích;
d) nahlédnout do záznamů o hospodaření sdružení;
e) volit správní radu sdružení;
f) obracet se na členy správní rady s podněty a návrhy, které se vztahují k práci sdružení;
g) volit na návrh správní rady čestného předsedu srdužení.
 

Členové mají za povinnost například:
a) platit členské příspěvky, které jsou vybírány na následující kalendářní rok;
b) zacházet s majetkem sdružení tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě, jinak musí škodu plně uhradit;
c) ůčastnit se členských schůzí.
 

—————

Mohu přispět na aktivity sdružení "Přátelé MGO", přestože nejsem jeho členem?

Ano. Na aktivity, které pořádá sdružení "Přátelé MGO" mohou přispívat všichni, tedy i nečlenové, formou mimořádných příspěvků a partnerské spolupráce.

—————

Jak se mohu zapojit do činnosti sdružení i jinak než jen formou členského, nadstandardního nebo mimořádného příspěvku?

Jednoduše. Můžete se stát partnerem sdružení - přispět konkrétní pomocí hmotnou i nehmotnou na Vámi zvolenou akci, činnost, oblast působení sdružení.

—————

Na koho se v případě zájmu o spolupráci se sdružením "Přátelé MGO" mohu obrátit?

O činnosti sdružení Vám podají informace všichni vyučující MGO, můžete se také obrátit přímo na členy správní rady (viz sekce Kontakt).

—————


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz