Pražský studentský summit

     Pražský model Spojených národů (PMUN - Prague Model of United Nations), či obecněji Pražský studentský summit, je každoroční akce, kterou organizuje Asociace pro mezinárodní otázky. Cílem je simulovat jednání tří klíčových mezinárodních institucí - OSN, NATO a EU. Každý stát v daných modelech zastupuje delegát, či celá delegace, rekrutovaná z řad středoškolského studentstva. Díky své propojenosti a simulaci tří organizací zároveň se, co do velikosti, může srovnávat i s velkými mezinárodními modely, jako je například londýnský LIMUN.

     Reprezentace školy na PMUN má dlouho tradici, v týmech pracují delegáti s několikaletou zkušeností. Počtem dosáhla naše reprezentace v letošním roce vrcholu, její kvalitu opakovaně oceňují hosté i pravidelní účastníci jednání. Studenti vytvořili celkem tři delegace a jeden student navíc zastupuje v mimoostravské delegaci Ruskou federaci.

     První delegace je ostravsko/pražská delegace Spojeného království, v níž je většina delegátů již zkušených a je vedena studentem maturitního ročníku Michaelem Rozsypalem.

     Druhou delegaci složenou ze studentů sexty B vede Jan Zipser a zastupuje velkého hráče na poli islámského světa - Pákistán.

     A konečně třetí delegace složená z nováčků, kteří se připojili v dodatečném výběru, má tu čest reprezentovat stát, o kterém se v poslední době hovoří velmi často, Gruzii a je vedena studentem kvinty Jakubem Novákem.

     Je třeba zmínit, že PMUN není hra, je to model a má za úkol své účastníky vychovat. Pomáhá lidem v odstranění strachu z mluvení před ostatními, vylepšuje schopnosti hledat informace, obhajovat stanoviska a v neposlední řadě vytříbí i trochu toho hereckého talentu, neboť pouze diplomat, který je přesvědčen o tom, co říká, může strhnout i ostatní. Budeme reprezentovat školu důstojně a se ctí a doufáme, že PMUN nám v mnohém pomůže a ukáže směr našeho budoucího vzdělání.

     ,,Řekne-li diplomat ano, myslí snad, řekne-li snad, myslí ne, a řekne-li ne, pak to není žádný diplomat.“

Jakub Vaněk (SXA)