Pěvecký sbor

Školní pěvecký sbor má kolem 70 členů. V průběhu mnohaletého působení se v něm vystřídala řada studentů, kteří školu reprezentovali na četných vystoupeních a sklízeli úspěchy na významných celostátních festivalech. Každoročně sbor pod vedením Mgr. Zdeny Švrčkové a Mgr. Markéty Šňupárkové připravuje mimo jiné i tradiční Vánoční koncert pro školu i veřejnost a podílí se na kulturním programu významných školních akcí.

23. dubna 2009 se pěvecký sbor zúčastní festivalu gymnaziálních pěveckých sborů v Otrokovicích.  Dopoledne se uskuteční naše vystoupení v kulturním domě otrokovické Besedy, kde bude spolu s námi účinkovat na dvacet pět hudebních těles z celé Moravy i vzdálenějších míst. Na repertoáru našeho sboru je swingová skladba, renesanční vícehlas, černošské spirituály i židovský hymnus. Náš pěvecký sbor je pravidelným účastníkem festivalu a jeho vystoupení bývají vždy kladně hodnocena nejen předními sbormistry, ale i kulturními představiteli města Otrokovic a Zlína. Akce bude spojena s prohlídkou obou měst a s dalšími aktivitami. Pěvecký sbor vystoupí v novém - jednotném oblečení, ve kterém budou studenti důstojně reprezentovat naše gymnázium. Toto oblečení zakoupilo občanské sdružení „Přátelé MGO“.

                                                                     (Mgr. Zdena Švrčková)