Zdravotnický kroužek

Zdravotnický kroužek má na naší škole již více než desetiletou tradici. Účelem kroužku určeného studentům, kteří chtějí pomáhat lidem, je  naučit se poskytnout první pomoc při různých nevyzpytatelných situacích.

Studenti našeho gymnázia se podílejí na akcích, jako jsou dozory na sportovních a kulturních událostech, modelové zásahy pro IZS, to vše jako členové M-ČČK. Počet studentů, kteří se na této činnosti podílí, neustále stoupá a tento trend je i viditelný v nárůstu počtu našich studentů patřících pod M-ČČK.

Na schůzkách, které se konají každý pátek, si rozvíjíme naše vědomosti v obvazové technice, anatomii těla a hlavně praktickou první pomoc. Pro tento účel využíváme četné materiály vydané Českým červeným křížem i dalšími institucemi. 
Dovednosti dále trénujeme prostřednictvím praktických zkoušek, k tomu využíváme četný tréninkový materiál a k tomuto účelu konstruované pomůcky např.: pannu na praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace. 
Každý rok se snažíme naše vědomosti obohacovat a dále předávat  novým členům. Ty přijímáme každoročně, pomocí náborových akcí zamřených na studenty tercií nebo i jiných ročníků, které zaujala naše práce a následně projevili zájem o své začlenění do tohoto zájmového programu. Při nácviku našich dovedností nebo při jejich ukázce na náborových akcích se snažíme, aby situace měly co nejrealističtější ráz. Proto využíváme nejen všechen dostupný materiál (např.: gumové rukavice, nebo resuscitační roušky), ale co nejčastěji i možnost tzv. maskování zranění.

Činnost našeho zdravotnického kroužku je již dlouhou dobu úzce propojena s projekty Mládeže Českého červeného kříže (dále jen M-ČČK) v Ostravě, jehož nemalou součástí jsou i studenti našeho gymnázia. Již zmiňované projekty můžeme rozdělit do tří skupin: 

  • Soutěže:  každoročně se naši zástupci účastní závodů v praktické i teoretické první pomoci,  které jsou děleny do dvou kategorií. Do 1. kategorie jsou řazeni studenti nižšího stupně gymnázií, do 2. pak patří studenti kvint a starší, ale je zde povolena účast i mladších studentů. Naše týmy se každoročně účastní se velkým úspěchem, například letos obhájila družstva Matičního gymnázia první příčky obou kategorií a postoupila tak do regionálních kol, kde v minulosti naše týmy neméně často dosahovaly umístění na stupních vítězů.

     
  • Výuka první pomoci: činnost provádějí studenti díky M-ČČK , která koná akce pro širokou veřejnost, nebo pro cílené skupiny, např.: základní školy.

     
  • Vzdělávací kurzy: široká škála různých projektů, ať už první pomoci, nebo projektů AIDS, Help Trans, Alenka a kurzů znakové řeči. I na těchto akcích se podílí studenti Matičního gymnázia. V poslední době se jednalo o motivačně naučný víkend M-ČČK, kurzy JUNIOR, Alenka, Děti nebo Městské studijní středisko M-ČČK Účastníme se každý rok několika soutěží a pravidelně se umísťujeme na stupních vítězů.

 Náš kroužek má zhruba 3 kompletní záchranné týmy a nováčky, které získáme díky náboru.

 Jiří Marenczok