Slavnostní vyřazení absolventů

"Přátelé MGO" založili  v rámci upevnění vztahu žáků (absolventů) ke škole 
p r e s t i ž n í  k l u b  m a t u r a n t ů, jehož členství je  dobrovolné, od absolventského ročníku 2008/2009 automatické. Absolventi obdrží certifikát o členství spolu se stříbrným odznakem MGO, popřípadně pozlaceným. "Přátelé MGO" pořádání slavnostního vyřazení absolventů považují za významnou událost každého školního roku.

 

Společná setkání členů budou prostorem pro navázání nových a prohloubení stávajících vztahů. "Přátelé MGO" oslovují významné absolventy, osobnosti kraje i ČR, aby v rámci jednoho školního roku ve spolupráci se školou, sdružením i klubem maturantů vystupovali jako tzv. „partneři“ školního roku a podíleli se dle svých možností na školních akcích.