Astronomický kroužek

Ve školním roce 2008/2009 byl díky finanční podpoře "Přátel MGO" založen nový kroužek, který se specializuje na astronomii, především na pozorování a zachycení hvězdné oblohy. Vedení kroužku se ujali Ing. A. Dragon a Mgr. T. Fismol. "Přátelé MGO" přispěli na vybavení kroužku - dalekohled a stativ - částkou 20,000,- Kč