Biologický kroužek

Na naší škole již deset let funguje biologický kroužek, v současné době pod vedením Mg. Petra Vodnráčka. Náplní činnosti kroužku je především praktické poznávání přírodnin v jejich přirozeném prostředí. "Přátelé MGO" plánují podpořit aktivity členů zakoupením vybavení k zachycení autentického zážitku při kontaktu s přírodninou a k využití při pozdějším studiu.