Zpráva o činnosti občanského sdružení „Přátelé MGO“ – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO

04.12.2010 12:33

 

V minulém školním roce pracovalo občanské sdružení v souladu se schválenými stanovami a jeho správní radu tvoří:

Předseda: Mgr. Ladislav Vasevič
Místopředsedkyně: Petra Mikulová
Jednatelka: po rezignaci Mgr. Naděždy Novákové je pozice neobsazena (rezignační dopis ze dne 11. 12. 2009)
Pokladník: Mgr. Tomáš Fismol
Revizorky účtů: Ing. Dana Diváková, Mgr. Svatava Kretková
Členové:
MUDr. Kateřina Kovářová

Mgr. Dana Kuchařová
Mgr. Miroslava Pavlínková
MUDr. Věra Peterková

Ing. Marie Tobolová – kooptována výborem jako další zástupce rodičů
Studentský senát delegoval svého zástupce – Karla Havlíka ze septimy.

Správní rada se ve školním roce 2009/2010 scházela každý měsíc v budově školy, aby projednala otázky spolupráce unie se školou, organizaci mimoškolních a podporu školních aktivit. Zápisy z jednání jsou uloženy u předsedy Mgr. Ladislava Vaseviče a v kopiích jako součást pokladního deníku.

 

Partnerská činnost sdružení

 

     K nejvýznamnějším partnerům našeho občanského sdružení, díky kterým se mohou některé akce formou sponzorské spolupráce konat, patří: městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Beskydské uzeniny, a.s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s., Tiskárna Schenk s.r.o., Generální konzulát Polské republiky, Becker – Pruente, s.r.o.

 

Organizování školních a mimoškolních aktivit

 

    Díky příspěvkům a sponzorským darům mohlo naše sdružení Přátelé MGO pracovat s rozpočtovou částkou 198 650,- Kč. Záběr námi podporovaných akcí je nesmírně široký a je nutno konstatovat, že většina z nich se uskutečnila jen díky finanční podpoře našeho občanského sdružení, tedy díky vědomí, zodpovědnosti a štědrosti rodičů našich žáků.

K nejnáročnějším projektům školního roku 2009 / 2010 patří:

Nákup tonerů                                       8 520,- Kč (Fungující a oblíbené Tiskové centrum studentů MGO)

Veslovací trenažér                 18 990,- Kč (Doplněk sdružením zřízené posilovny studentů MGO)

Vybavení fotokroužku               13 341,- Kč (Doplněk k technickému vybavení, které Přátelé MGO věnovali v minulém šk. roce)

Turnaj v šachu                                     2 490,- Kč (Účast studentů z řady ostravských škol – reprezentace našeho MGO)

Lyžařský zájezd – Rakousko               52 000,- Kč (Příspěvek na dopravu pro každého studenta a technické zabezpečení – mimořádný úspěch u studentů a rodičů)

Ples – pronájem                                   38 633,- Kč (Celkový rozpočet plesu je řádově 60 000,- Kč, akce je pod vedením Přátelé MGO neprodělečná)

Novoroční párty                                 1 504,- Kč (Akce speciálně pro studenty nižšího gymnázia)

Lyžák – Mezivodí                                2 250,- Kč (Kulturní program a nákup cen pro soutěžící)

Volejbalové míče                  7 911,- Kč (Sada pro celou skupinu studentů)

Zlatý Ámos 2010                                 5 000,- Kč (Vypravený autobus do Prahy – účast na finále)

Pronájem Vesmíru – vyřazení               2 700,- Kč (Účast rodičů a čestných hostů)

Fotografická soutěž                     2 830,- Kč (Vynikající úroveň prací našich studentů)

Zahradní slavnost                                 2 569,- Kč (Bohatý program s pohoštěním)

Bicí souprava                                       15 442,- Kč (Hudební skupina studentů MGO)

Stojany na noty                                   2 990,- Kč (Pěvecké soubory MGO)

Pražský studentský summit    7 411,- Kč (Vzorná prezentace MGO)

Vyřazení maturantů                             15 030,- Kč (Stříbrné, pozlacené pamětní odznaky)

Složky na mat. vysvědčení            8 002,- Kč (Sady na několik školních let)

Sportovní den                                      3 700,- Kč (Pronájem tělocvičen sportovního areálu)

 

 

Podpora reprezentace MGO a drobné odměny pro aktivní studenty

 

Jsme si vědomi toho, jak důležité je v dnešní době „být při tom“ a „být viděn“. Snažíme se proto podporovat i širší rámec aktivit našich studentů. Věříme, že jde o smysluplně vynaložené prostředky, neboť naši studenti i na tomto poli dokazují, že patří k těm nejlepším.

Jen ukázkově připomínáme:

Celostátní finále soutěže Eurorebus – cestovné – 1026,- Kč

Astronomická olympiáda – knižní odměna – 250,- Kč

Putovní pohár – florbal – 399,- Kč

Exkurze – Důl Michal + ZOO – vstupné – 2000,- Kč (Sponzorsky přesně vymezený dar pro třídu)

Kostýmy pro divadelní představení v Itálii – Comenius – 1400,- Kč

Biologická olympiáda – knižní odměna – 250,- Kč

Zdravotnický kroužek – zdravotnický materiál – 578,- Kč

Konverzační soutěž ve španělštině – knižní odměny – 1094,- Kč

Studentská konference „Ostrava v době protektorátu“ – účastnický poplatek – 500,- Kč

Literárně-stylistická a filmová soutěž – knižní ceny – 1064,- Kč

Debatiáda – cestovné – 1674,- Kč

 

Hospodaření:

    Závěrečná daňová uzávěrka našeho občanského sdružení je prováděná profesionálním daňovým poradcem a daňové přiznání příslušnému FÚ bylo odevzdáno v řádném termínu roku 2010.

    Aktivity občanského sdružení „Přátelé MGO“ – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO se staly nedílnou součástí každodenního života žáků a pedagogů na naší škole. Vzhledem k složité ekonomické současnosti a neméně dramatické vizi budoucnosti je téměř jisté, že se odborně, kulturně a společensky bohatý život našich žáků bez přímé spolupráce rodičů, žáků a jejich pedagogů nepodaří zajistit. Faktem pak zůstává, že podstatou všech aktivit je dostatek finančních prostředků.

     Na závěr chci poděkovat jménem svým, jménem všech studentů a jménem rodičů členům výboru občanského sdružení Přátelé MGO za jejich práci pro naši školu. Vážím si nadšení, pracovního nasazení a zájmu, který v uplynulých dvou letech projevili a umožnili tak další rozvoj Matičního gymnázia v Ostravě.

 

     Členský příspěvek (sponzorský dar) pro rok 2011 ve výši 500,- Kč bude vybírán třídními učiteli v termínu listopad – prosinec 2010. Děkujeme.

                                                Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič, předseda občanského sdružení „Přátelé MGO“

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz