Zápis ze schůze správní rady konané dne 23. 9. 2009

30.09.2009 13:08

přítomni: ing. Dana Diváková, Mgr. Tomáš Fismol, MUDr. Kateřina Kovářová, Mgr. Svatava Kretková, Jiří Lokaj, Petra Mikulová, Mgr. Naděžda Nováková, Mgr. Miroslava Pavlínková, MUDr. Věra Peterková,
Mgr. Ladislav Vasevič

nepřítomni: Mgr. Dana Kuchařová

hosté: 0

Správní rada se sešla v usnášeníschopném počtu.

Program schůze:

1. Jmenování zástupce studentů

Ve správní radě sdružení bude od 23. 9. 2009 studenty zastupovat Jiří Lokaj (SEPA), který bude zprostředkovatelem komunikace mezi studenty a členy sdružení.

 

2. Účet sdružení, vedení účetnictví, finance

a) Výběr příspěvků na následující školní rok 2009/2010 již začal. Jeho výše zůstává nezměněna – 500,- Kč (základní členský příspěvek). Maximální výše nadstandardních příspěvků a příspěvků na činnost není stanovena. 

b) Vzhledem k vypršení promobalíčků k účtu u KB se správní rada rozhodla převést účet k jinému bankovnímu ústavu, který nabídne levnější a pro potřeby unie efektivnější finanční služby. 

 

3. Podpora školních i mimoškolních aktivit

a) Školní aktivity
Lyžařský kurz v rakouských Alpách – garant: Mgr. M. Schenk ve spolupráci s třídními učiteli
1. ročníku

- finanční příspěvek sdružení na organizaci kurzu v zahraničí pro studenty 1. ročníku bude zahrnovat náklady na dopravu (cca 45,000,- Kč) a příspěvek na technické náklady organizace (cca 10,000,- Kč, které již unie získala jako vázaný partnerský příspěvek)

b) Mimoškolní aktivity

Slavnostní ples  – garant: Mgr. L. Vasevič

datum konání: 6. únor 2010, místo: DKMO

Pražský studentský summit – garant: Mgr. N. Nováková

- správní rada projednala žádost o zvážení finančního příspěvku na reprezentaci školy ve šk. roce 2009/2010, kterou podal Jakub Vaněk (SEPA) za Veroniku Javůrkovou, Václava Strýčka, Jakuba Nováka, Barbaru Majovskou, Tomáše Babinského, Tomáše Kerekeše a Jana Zipsera, výší finančního příspěvku a podmínkami jeho poskytnutí se bude rada zabývat na další schůzi

- na webu unie Mgr. N. Nováková ve spolupráci s J. Vaňkem aktualizují informace o činnosti školních delegací a o seminářích pořádaných studenty pro zájemce z jiných škol

 

4. Rozvoj partnerské spolupráce, spolupráce s rodiči a přáteli MGO

a) Výběr příspěvků na školní rok 2009/2010
- navázání užší spolupráce s rodiči: správní rada projednala žádost rodičů o důraznější upozornění na probíhající vybírání příspěvků i na zveřejnění evidence přispěvatelů a členů unie, znovu osloví třídní učitele jednotlivých tříd se žádostí o emailové kontakty na rodiče, kterým pak rozešle požadované informace o členských příspěvcích, a také ve spolupráci s vedením školy v rámci třídních schůzek zajistí osobní prezentaci činnosti unie pro rodiče v jednotlivých třídách  
- navázání aktivní spolupráce se studentským senátem: správní rada vyzvala studentský senát k aktivní spolupráci nejen v oblasti informovanosti studentů i rodičů o činnosti unie, ale i v oblasti vybírání příspěvků

- využívání služeb studentského tiskového centra: dle rostoucího počtu návrhů na registraci členů a přispěvatelů ohledně využívání finanční i hmotné podpory z prostředků unie se v první fázi správní rada rozhodla zabránit zneužívání služeb studentského tiskového centra, vydá proto členům a přispěvatelům průkazy k využívání služeb studentského tiskového centra, které je plně financováno pouze z prostředků unie

Další schůze správní rady proběhne 21. 10. 2009 od 16.00.

zapsala: Mgr. Naděžda Nováková
ověřil: Mgr. Ladislav Vasevič

 

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz