Zápis ze schůze správní rady konané 24. 6. 2009

07.07.2009 11:39

Zápis ze schůze správní rady konané 24. 6. 2009

přítomni: Mgr. Tomáš Fismol, MUDr. Kateřina Kovářová, Mgr. Dana Kuchařová, Mgr. Naděžda Nováková, Petra Mikulová, Mgr. Ladislav Vasevič

nepřítomni: Karel Havlík, Mgr. Svatava Kretková, Mgr. Miroslava Pavlínková, ing. Dana Diváková, MUDr. Věra Peterková
hosté: MUDr. Petr Kovář

Správní rada se sešla v usnášeníschopném počtu.

 Program schůze:

1. Účet sdružení, vedení účetnictví, finance

a) Výběr příspěvků na následující školní rok 2009/2010 začne v září 2009. Jeho výše zůstává nezměněna – 500,- Kč (základní členský příspěvek). Maximální výše nadstandardních příspěvků a příspěvků na činnost není stanovena. 

 

2. Podpora školních i mimoškolních aktivit

a) Sportovní den
termín: 25. a 26. červen 2009
finanční příspěvek sdružení – 1500,-Kč (pronájem tělocvičen) a 1500,-Kč (pronájem volejbalových hřišť, bazénu)
garant: Mgr. M. Schenk

b) Žádosti studentů
Studentské odpoledne s kulturním programem – termín: 24. červen 2009
Studentský senát požádal sdružení o poskytnutí finančního příspěvku na občerstvení – 1500,-Kč.
Na zajištění občerstvení se partnersky podílela firma Beskydské uzeniny, a.s. – Chodura darováním cca 200 špekáčků.

garant: Mgr. L. Vasevič

Příspěvek na cestovné do Školy Aria, občanského sdružení pro M. Poledníkovou – sdružení již poskytlo sociální finanční příspěvek na cestovné pro M. Poledníkovou (viz zápis ze schůze správní rady 1. 4. 2009), účast na činnosti Školy Aria nespadá do kategorie reprezentace školy, proto správní rada neschválila žádost na proplacení cestovného, která byla založena právě na skutečnosti, že se o reprezentaci školy jedná (odmítnutí žádosti bylo schváleno jednomyslným hlasováním).
c) Žádost vedení školy
Na žádost vedení školy zakoupilo sdružení věcné odměny (bonboniéry) pro studenty, kterým byla udělena ředitelská pochvala, v celkové částce cca 4500,-Kč.

garant: Mgr. L. Vasevič

d) Studenti bez hranic
Na základě žádosti Mgr. R. Macečkové unie schválila finanční příspěvek v maximální výši 3600,-Kč na stravné ve školní jídelně pro hostující studenty, kteří se zapojí do projektu v příštím školním roce 2009/2010.

Garant: Mgr. R. Macečková

3. Rozvoj partnerské spolupráce, spolupráce s rodiči a přáteli MGO, grantová činnost

a) Beskydské uzeniny, a.s. - Chodura
Mgr. L. Vasevič navázal spolupráci s vlastníkem firmy Beskydské uzeniny, a.s. – panem Chodurou u příležitosti organizace studentského odpoledne. Na tomto základě bude unie nadále rozvíjet partnerství s firmou při pořádání různých akcí unie „Přátelé MGO“.

b) Vzhledem k velmi kladné odezvě sdružení zvažuje možnost nabídnout odznaky MG a certifikáty členství v prestižním klubu absolventů také absolventům let minulých

 

Další schůze správní rady proběhne 23. 9. 2009 od 16.00.         

zapsala: Mgr. Naděžda Nováková
ověřil: Mgr. Ladislav Vasevič

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz