Zápis ze schůze konané dne 24.11.2010

04.12.2010 12:05

 

Přítomni: Petra Mikulová, Mgr. Svatava Kretková, Mgr. Miroslava Pavlínková, MUDr. Věra Peterková, ing. Marie Tobolová, MUDr. Kateřina Kovářová, Mgr. Dana Kuchařová, Mgr. Tomáš Fismol (omluven), ing. Dana Diváková (omluvena), Mgr. Ladislav Vasevič, Mgr. Zdeněk Maník

Správní rada se sešla v usnášeníschopném počtu.

 

Program:

1.      Protokol o průběhu voleb správní rady Přátelé MGO (viz příloha 1) (Zpráva volební komise)

2.      Zápis z průběhu korespondenční členské schůze a voleb správní rady pro období 2010 – 2012 (viz příloha 2)

(Zpracoval Mgr. Ladislav Vasevič)

3.      Volba a rozdělení funkcí ve správní radě Přátelé MGO:

Předseda – Mgr. Ladislav Vasevič

Místopředseda – Petra Mikulová

Jednatel – Mgr. Svatava Kretková

Pokladník – Mgr. Zdeněk Maník

Revizoři účtu – Mgr. Tomáš Fismol, ing. Dana Diváková

4.      Projednání metodiky převodu účetnictví na navě jmenovaného pokladníka

(Garant Mgr. Fismol)

5.      Harmonogram účetní uzávěrky, otevření nového účtu – finanční úspora

(Garant Mgr. Maník)

6.      Výběr členských a sponzorských příspěvků – 29. 11. 2010 do 17. 12. 2010

(Garant Mgr. Maník, Mgr. Fismol, Mgr. Vasevič, Mgr. Kretková)

7.      Objednávka - ples – Dům kultury města Ostravy (Garant Mgr. Vasevič)

 

V Ostravě dne 25. listopadu 2010

        Zapsal Mgr. Ladislav Vasevič

 

Příloha 1:  

Protokol o průběhu voleb do správní rady Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO

Termín: 16. listopadu 2010

Místo : Matiční gymnázium

              Dr. Šmerala 25

              Ostrava

              728 00

 

Složení volební komise: Daniel Kunz, student 4. A

                                           Jan Plachý, student Ok. B

                                           Jakub Vaněk, student Ok. B

Dle ohledání volební komise byla kandidátní i volební listina (viz příloha)sestavena v souladu se stanovami občanského sdružení. Voleb se dle podpisů v prezenční listině zúčastnilo 110 rodičů, pedagogů, studentů a přátel MGO. Odevzdáno bylo 109 platných hlasů. Volby lze v souladu s čl. 5 oddílu 1 stanov označit za platné.

Výsledky voleb do správní rad občanského sdružení Přátelé MGO:

Ing. Dana Diváková (pref. 1, záp. 6) – zvolena

Mgr. Tomáš Fismol (pref. 2, záp. 17) – zvolen

MUDr. Kateřina Kovářová (pref. 4, záp.5) - zvolena

Mgr. Svatava Kretková (pref. 12, záp. 1) - zvolena

Mgr. Dana Kuchařová (pref. 11, záp.4) - zvolena

Mgr. Zdeněk Maník (pref. 4,záp. 18) - zvolen

Petra Mikulová (pref. 0, záp.6) - zvolena

MUDr. Věra Peterková (pref. 3, záp. 5) - zvolena

Mgr. Miroslava Pavlínková (pref. 3, záp. 13) - zvolena

Ing. Marie Tobolová (pref. 0, záp. 6) - zvolena

Mgr. Ladislav Vasevič (pref. 44, záp. 2) - zvolen

V Ostravě dne 22. listopadu 2010

Jakub Vaněk                                                           Daniel Kunz                                      Jan PLachý

Příloha 2:

Zápis z průběhu korespondenční členské schůze a voleb správní rady pro období 2010 – 2012

Z organizačních důvodů se správní rada na svém zasedání dne 20. října 2010 (viz zápis) rozhodla využít termínu třídních schůzek ( 16. 11. 2010) k uspořádání členské schůze občanského sdružení a voleb členů správní rady.

Všem zúčastněným rodičům byla rozdána zpráva o činnosti za období školního roku 2009 / 2010 (viz příloha).

Správní rada nenavrhla žádné změny, které by se týkaly stanov občanského sdružení a nenavrhla ani novou výši členského příspěvku. V platnosti proto zůstávají ustanovení obsažena v stanovách občanského sdružení Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO, jehož registrace proběhla dne 17. 12. 2008.

Správní rada ustavila volební komisi ve složení: Daniel Kunz, student 4.A

                                                                                      Jan Plachý, student Ok.B

                                                                                      Jakub Vaněk, student Ok.B

 

Dle ohledání volební komise byla kandidátní i volební listina sestavena v souladu se stanovami občanského sdružení. Voleb se dle podpisů v prezenční listině zúčastnilo 110 rodičů, pedagogů, studentů a přátel MGO. Odevzdáno bylo 109 platných hlasů. Volby lze v souladu s čl. 5 oddílu 1 stanov označit za platné.

 

Výsledky voleb oznámila volební komise nově zvolené správní radě formou protokolu o průběhu voleb, součástí protokolu jsou i prezenční listiny.

 

V Ostravě dne 18. 11. 2010

 

 

                                                                                                          Mgr. Ladislav Vasevič

Příloha 3:

Volební lístek občanského sdružení Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO

                                                              Volební období 2010 – 2012

                                                                termín 16. listopadu 2010

Kandidující: 8 členů správní rady, dva nezávislí revizoři účtu, jeden člen čestného prezidia Přátelé MGO

Ing. Dana Diváková                                                           

ředitelka Institutu komunitního rozvoje, Ostrava 

Petra Mikulová

AIR & SEA OPERATION 

Mgr. Tomáš Fismol                                                          

středoškolský učitel MGO

MUDr. Věra Peterková

odborný lékař pro lékařskou rehabilitaci a balneologii,MN Ostrava – Oddělení léčebné rehabilitace

MUDr. Kateřina Kovářová                                                
vedoucí lékař - internista, angiolog, MN Ostrava - II. interní kardiovaskulární oddělení 

Mgr. Miroslava Pavlínková

středoškolský učitel MGO 

Ing. Marie Tobolová

OSVČ a dále jako koordinátorka pro Moravskoslezský kraj v neziskové org. (Národní rada osob     se zdravotním postižením).

Mgr. Svatava Kretková                                                     

středoškolský učitel MGO                                                                                                                                                                               Moravskoslezský Mgr. Dana Kuchařová                                                      

středoškolský učitel MGO                                               

Mgr. Ladislav Vasevič

středoškolský učitel MGO 

Mgr. Zdeněk Maník

středoškolský učitel MGO

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz