Zápis z ustavující členské schůze sdružení konané dne 25. 11. 2008

08.12.2008 14:30

Zápis z ustavující členské schůze sdružení konané dne 25. 11. 2008

přítomni: 62
omluveni 0
nepřítomni 0
hosté 0

Členská schůze je v souladu s čl. 5. oddílu 1. stanov usnášeníschopná.

1) Na schůzi byla zvolena správní rada ve složení:

ing. Dana Diváková, Mgr. Tomáš Fismol, MUDr. Kateřina Kovářová, Mgr. Svatava Kretková, Mgr. Dana Kuchařová, Petra Mikulová, Mgr. Naděžda Nováková, Mgr. Miroslava Pavlínková, MUDr. Věra Peterková, Mgr. Ladislav Vasevič


Pro hlasovalo 58, proti 0, zdrželi se 4.

2) Na schůzi byly odsouhlaseny stanovy sdružení v plném znění.

3) Na schůzi byl odsouhlasen roční členský příspěvek / příspěvek na činnost sdružení ve výši 500,-Kč.

4) Dále byly projednány dotazy z řad účastníků schůze ohledně praktického fungování internetové stránky sdružení, výběru členských příspěvků a příspěvků na činnost i otázky praktické spolupráce sdružení s vedením Matičního gymnázia.

zapsala: Mgr. Naděžda Nováková
ověřil: Mgr. Ladislav Vasevič

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz