Zápis ze schůze správní rady konané 13.5.2009

19.05.2009 10:41

Zápis ze schůze správní rady konané 13. 5. 2009

přítomni: Mgr. Tomáš Fismol, Karel Havlík, MUDr. Kateřina Kovářová, Mgr. Svatava Kretková,
Mgr. Naděžda Nováková, Mgr. Ladislav Vasevič

omluveni: 3 - ing. Dana Diváková, Petra Mikulová, MUDr. Věra Peterková
nepřítomni: 5 - Mgr. Dana Kuchařová, Mgr. Miroslava Pavlínková, ing. Dana Diváková, Petra Mikulová, MUDr. Věra Peterková
hosté: 0

Správní rada se sešla v usnášeníschopném počtu.

Program schůze:

1. Účet sdružení, vedení účetnictví, finance

a) Výběr příspěvků na následující školní rok 2009/2010 začne v září 2009. Jeho výše zůstává nezměněna – 500,- Kč (základní členský příspěvek). Maximální výše nadstandardních příspěvků a příspěvků na činnost není stanovena.  

 

2. Podpora školních i mimoškolních aktivit

a) Školní aktivity
Maturita 2009 – finanční příspěvek sdružení na občerstvení pro maturující studenty – cca 1,500,- Kč (na oba týdny) a pro členy maturitních komisí – cca 1,500,- Kč (na oba týdny), ve spolupráci s třídními tříd vykonávajících službu u maturit

b) Soutěže a olympiády

Puškinův památník – finanční záštitu nad reprezentací školy partnersky zajistí paní Kaločová  (rodič)

c) Tělesná výchova:Program posilovna“ – unie získala příspěvek od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 20,000,- Kč na vybavení posilovacího centra

d) Žádosti studentů
Parkovadla pro kola a koloběžky – návrh na realizaci v příštím školním roce (2009/2010), předběžný finanční příspěvek sdružení 10,000 – 15,000,- Kč
e) Studentské tiskové centrum
V souladu s využíváním tiskového centra pro studenty a v závislosti na aktuální finanční situaci sdružení je možné zakoupit tonery i bez předchozího schválení na řádné schůzi správní rady.

 

3. Rozvoj partnerské spolupráce, spolupráce s rodiči a přáteli MGO, grantová činnost

b) Slavnostní vyřazení studentů 2009
- garant: Mgr. L. Vasevič

- termín: 29. 5. 2009 od 10.00 v přednáškovém sále Vesmír

- předběžný rozpočet: pronájem přednáškového sálu Vesmír – 1,160,- Kč, památeční stříbrné odznaky pro úspěšné absolventy – cca 21,000,- Kč, pozlacení 9 odznaků pro výjimečné osobnosti ročníku (výběr ve spolupráci s třídními) – cca 500,- Kč, příspěvek studentů závěrečného ročníku – cca 5,750,- Kč, ostatní výdaje (pozvánky, certifikáty o řádném členství v klubu absolventů MGO, květiny atd.) – max. 1,000,- Kč 
- program: vystoupení pěveckého sboru, Voiceband, průvodní slovo – studenti (zajistí Mgr. R. Vlková)
b) Uvítání nových studentů – září 2009, příprava – cenový průzkum upomínkových předmětů

c) Výukové exkurze, třídní výlety, školní zájezdy
Na základě četných dotazů a podnětů rodičů, kteří se zajímají o náplň a organizaci exkurzí v rámci výuky, třídních výletů a školních zájezdů žáků, správní rada začlení do plánu práce na příští školní rok také jejich zatraktivnění, a to jako jednu z priorit. Klíčovým prvkem bude spolupráce nejen všech vyučujících, ale i vedení školy.

d) Internetová prezentace činnosti sdružení
Na základě podnětů rodičů a nabídky finanční podpory zvažuje správní rada možnost zřízení domény 2. řádu. 

Další schůze správní rady proběhne 24. 6. 2009 od 16.00.  

  

zapsala: Mgr. Naděžda Nováková
ověřil: Mgr. Ladislav Vasevič

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz