Zápis ze schůze správní rady konané 1.4.2009

16.04.2009 09:28

Zápis ze schůze správní rady konané 1. 4. 2009

přítomni: Mgr. Tomáš Fismol, Mgr. Dana Kuchařová, Mgr. Svatava Kretková, Petra Mikulová,
Mgr. Naděžda Nováková, Mgr. Miroslava Pavlínková, MUDr. Věra Peterková, Mgr. Ladislav Vasevič

omluveni: 3 - ing. Dana Diváková, Karel Havlík, MUDr. Kateřina Kovářová
nepřítomni: 3 - ing. Dana Diváková, Karel Havlík, MUDr. Kateřina Kovářová
hosté: 0

Správní rada se sešla v usnášeníschopném počtu.

Program schůze:

1. Účet sdružení, vedení účetnictví, pokladny

a) Daňové přiznání za rok 2008 podáno Mgr. T. Fismolem na FÚ Ostrava dne 26. 3. 2009

b) Orientační zůstatek na účtu: 41,000,-Kč

c) Daňové přiznání a zapracování účetních položek bylo svěřeno profesionální účetní, odměna za provedenou práci: 1,000,-Kč

 2. Podpora školních i mimoškolních aktivit

a) Mimoškolní aktivity

Astronomický kroužek – vybavení pro pozorování v terénu: cca 20,000,- Kč (dalekohled, stativ), v budoucnu správní rada navrhuje vypracovat projekt na podporu činnosti kroužku

Biologický kroužek – nákup vybavení pro činnost v terénu: cca 13,000,- Kč (fotoaparát), odloženo na období vyuúčtování financí unie za školní rok 2008/2009

Školní sbor – uskutečněn nákup jednotného oblečení cca 22,000,- Kč, potisk mikin logem unie cca
2,400,- Kč

Pražský studentský summit – schváleno proplacení jízdného pro 11 studentů, celková částka navýšena z 5,000,- Kč (schváleno dne 7. 1. 2009) na 5,500,- Kč, přislíbena finanční podpora školy na proplacení ubytování – cca 500,- Kč na studenta
b) Soutěže a olympiády

Puškinův památník – finanční příspěvek na ubytování pro 2 studenty (cca 1000,- Kč celkem) a finanční příspěvek na ubytování a cestovné pro pedagogický doprovod - 1 osoba (cca 1000,- Kč)

Biologická olympiáda – finanční příspěvek na nákup věcných darů pro Janu a Zuzanu Fasterovou za vzornou reprezentaci v krajském kole kategorie A cca 1,300,- Kč (žádost zpracována Mgr. P. Vondráčkem)

Olympiáda v jazyce španělském – finanční příspěvek na nákup věcných darů pro úspěšné reprezentantky školy cca 420,-Kč (žádost zpracována Mgr. T. Pekem)

Sociální příspěvek: finanční příspěvek na cestovné ve výši 50% (cca 500,- Kč) pro M. Poledníkovou, která se účastní ústního kola výběrového řízení do Školy Aria – žádost podala M. Poledníková

c) Tělesná výchova: „Program posilovna“ – vybudováno posilovací centrum v celkové hodnotě cca
37,000,- Kč (posilovací stroje – 27,000,- Kč, bezpečnostní mříž cca 10,000,- Kč)

d) Galerie cti – vytvoření speciální nástěnky u hlavního vchodu, která bude informovat studenty, pedagogy i veřejnost o úspěších studentů v nejrůznějších mimoškolních aktivitách, spolupráce se studenty i pedagogy školy – garant: Mgr. N. Nováková, spolupráce s fotografickým kroužkem (Mgr. A. Tesařovou a
Ing. A. Dragonem) a pracovníky školy – panem Janečkem a panem Zábojníkem

e) Ples pro školní rok 2009/2010 – organizace Mgr. L. Vasevič, předpokládaný termín – začátek února

3. Rozvoj partnerské spolupráce, spolupráce s rodiči a přáteli MGO, grantová činnost

a) Správní rada navrhuje vyhotovit vizitky (cca 200 ks) s adresou sdružení a číslem účtu pro zkvalitnění navazování spolupráce s partnery - Mgr. L. Vasevič ve spolupráci s Mgr. M. Schenkem
b) Slavnostní vyřazení studentů
- garant: Mgr. L. Vasevič

- sdružení získalo souhlas vedení školy

- probíhá jednání o pronájmu přednáškového sálu Vesmír, navazování kontaktů s partnery v oblasti kulturního programu, finanční i hmotné spolupráce
- termín: 29. 5. 2009

- vytvoření absolventského listu – Mgr. D. Kuchařová

- zajištění upomínkového předmětu ve spolupráci se studenty 4. ročníku – Mgr. L. Vasevič

- předběžný finanční rozpočet účasti sdružení 10,000 – 15,000,- Kč

c) Upomínkové předměty pro primy a první ročník školního roku 2009/2010 - Mgr. L. Vasevič
- předběžný finanční rozpočet účasti sdružení 10,000,-Kč

Další schůze správní rady proběhne 13. 5. 2009 od 16.00. 

 

zapsala: Mgr. Naděžda Nováková
ověřil: Mgr. Ladislav Vasevič
 

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz