Vznik sdružení

09.09.2009 17:53

              Založení občanského sdružení pokládáme za rozhodující krok k dalšímu nadstandardnímu rozvoji studijních, kulturních, sportovních a společenských aktivit studentů MGO. Máme-li plně rozvinout nadání, talent a zájem našich žáků, je nutné nabídnout kvalitativně vyšší prostor materiálního zabezpečení, podpory a stimulů. Je zřejmé, že ve školství, tak jako i v jiných oblastech veřejného dění u nás, se bez cílené podpory veřejnosti, v tomto případě vás, rodičů, tyto cíle jen z omezených a stále klesajících prostředků státního rozpočtu nepodaří dále plnit a realizovat.

             Nejen v zahraničí, ale i u nás se stává běžnou normou, že širší veřejnost – rodiče žáků, pedagogové, obec, ekonomické subjekty, významné osobnosti, úspěšní absolventi a přátelé vzdělání nezištně podporují různé oblasti života školy, ke které mají jisté citové pouto.

             V období, kdy náš ústav prochází významným existenčním miléniem, již více jak 110 let úspěšné a nepřetržité vzdělávací a výchovné práce, je vhodná příležitost oslovit všechny vás, zainteresované, a požádat vás o spolupráci.

 

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz