Vídeň má svůj Ples v Opeře, Ostrava má ples studentů a přátel MGO!

21.02.2011 18:01

Pod záštitou občanského sdružení Přátelé MGO byl uspořádán dne 29. února 2011 velký absolventský ples MGO. Občanské sdružení Přátelé MGO chápe, jak důležité je prezentovat gymnázium na veřejnosti ve všech oblastech jeho činnosti, a proto je organizaci plesu věnována patřičná pozornost a je chápána jako vyvrcholení společenského mimoškolního života všech přátel Matičního gymnázia v Ostravě.

Rozpočet tak náročné a reprezentativní akce je minimálně 60 000,- Kč. Pořádání plesu je tedy plně závislé na občanském sdružení Přátelé MGO. Daří se nám udržet vyrovnaný finanční plán, a přitom je program plesu Matičního gymnázia stále bohatý a atraktivní. Musíme touto cestou poděkovat všem účinkujícím, neboť podstatnou část nákladů přejímají na svá bedra a spolupracují se sdružením Přátelé MGO vlastně sponzorsky.

Velký dík proto patří taneční škole paní Pekárkové, která již tradičně ples zahajuje. Vystoupení školního sboru pod vedením Mgr. Švrčkové je neoddělitelnou součástí slavnostního ceremoniálu „šerpování“ studentů maturitních ročníků. Výrobu památečných šerp (hrazeno z prostředků Přátelé MGO) zajistila Mgr. Kuchařová, které jménem studentů také děkujeme. Dekorování studentů bylo plně v kompetenci vedení Matičního gymnázia, které jmenovitě zastupovala zástupkyně ředitelky Ing. Hana Dobešová a zástupce ředitele RNDr. Petr Smyček, Ph. D.

Dům kultury města Ostravy doslova praskal ve švech a náš ples získává tak dobré společenské renomé, že lze očekávat, že jeho další ročník bude opět beznadějně vyprodán a kdo si nezajistí vstupenky v předprodeji včas, bude připraven o příležitost setkat se s přáteli v neformálním a přitom společensky prestižním čase plesu Matičního gymnázia Ostrava. Garantem celé akce byl za sdružení přátelé MGO Mgr. Ladislav Vasevič.

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz