Část druhá - Účel sdružení

09.09.2009 17:28

Čl. 2 - Základní cíle sdružení

Cílem sdružení je:

1.           příprava, podpora a realizace širokého spektra akcí pro žáky, pedagogy, rodiče a veřejnost, které posílí a zvýší prestiž MGO v regionu.

2.           spolupráce dle finančních a personálních možností s Matičním gymnáziem, Ostrava, příspěvkovou organizací (dále jen gymnázium) na modernizaci materiálních, didaktických prostředků a technického vybavení gymnázia a zkvalitnění výuky a pobytu žáků na gymnáziu.

3.           podílení se na humanitárních a nevýdělečných akcích jiných občanských sdružení, nadací a obecně prospěšných organizací, které svým charakterem souvisí se zájmy studentů našeho gymnázia a mohou zajistit lepší kvalitu jejich studia a všech mimoškolních aktivit.

4.           poskytování příspěvků z prostředků sdružení žákům ze sociálně slabého a méně podnětného prostředí a tak jim umožnit, aby se  plnohodnotně zapojili do přípravy na vysokoškolské studium, činností organizovaných školou a mohli se účastnit   akcí pořádaných  sdružením.

5.           podpora nových, netradičních, experimentálních forem výuky a výchovy – např. projektové dny, tvůrčí studentské projekty, tvůrčí zájmové dílny, projektové semináře.

6.           organizace a spoluorganizace soutěží, besed, přednášek, kulturních a hudebních produkcí, vydavatelské činnosti apod.

7.           pořádání školních plesů a společenských setkání členů Unie MGO a široké veřejnosti.

8.           iniciace vzniku grantových projektů, technická a materiální podpora práce členů Unie MGO v rámci společných aktivit, které umožní nadstandardní odbornou činnost s žáky.

9.           poskytování finančních příspěvků a zakoupení cen, odměn a výplat honorářů souvisejících s činností Unie MGO.

10.       spolupráce na komunitních programech Moravskoslezského kraje formou aktivní účasti žáků a pedagogů MGO s cílem v praxi aplikovat široké spektrum teoretických a praktických vědomostí a dovedností – posilovat multijazykové a multikulturní vědomí veřejnosti.

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz