2008/2009

19.11.2009 08:40

 

Z  aktivit, které „Přátelé MGO“ ve školním roce 2008/2009 díky aktivní podpoře členů zajistili, vybíráme:

-          výcvik snowboardingu na školním lyžařském výcviku nákup sad snowboardového vybavení v hodnotě 12 749,-Kč,

-          zkvalitnění pobytu žáků na lyžařském výcviku zajištěním kulturního programu,

-          reprezentace sportovního florbalového družstva nákupem školních dresů v hodnotě 
8 280,-Kč,

-         pronájem tělocvičen a hřiště pro organizaci školního sportovního dne (3 000,-Kč),

-          zprovoznění a vybavení sportovního centra – posilovny v celkové hodnotě 30,000 (s příspěvkem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz),

-          ocenění vítězů sportovních soutěží na lyžařském kurzu zakoupením věcných cen v hodnotě 478,-Kč,

-          zřízení a vybavení astronomického kroužku dalekohledem v hodnotě 20 000,- Kč,

-          vybavení zdravotnického kroužku v hodnotě 7 000,- Kč,

-          činnost školního šachového kroužku zakoupením šachovnic a šachových hodin v hodnotě 2 293,-Kč,

-          ocenění vítězů 3. ročníku Vánočního šachového turnaje zakoupením věcných cen v hodnotě 3 273,-Kč,

-          ocenění vítězů 2. ročníků školní filmové a literárně-stylistické soutěže zakoupením věcných cen v hodnotě 1 404,-Kč,

-          účast na soutěžích mimoškolních aktivit a ceny pro vítěze – biologická olympiáda (1 300,-Kč), konverzace v anglickém jazyce (226,- Kč), olympiáda ve španělském jazyce (420,- Kč), celostátní soutěž školních a mládežnických časopisů (855,- Kč), Debatiáda (1 000,- Kč),

-          projekty – „Na klasické tradici stavíme kvalitní budoucnost“ (17 750,-Kč), „Vzhůru do divadla! Vzhůru v divadle!“ (4 050,- Kč), „Obrázky z cest“ (2 900,-Kč),

-          organizace Slavnostního plesu MGO (cca 58 300,- Kč),

- příspěvek na cestovné a ubytování pro delegáty Pražského studentského summitu (5 500,- Kč),

- finanční podpora přednášek a konferencí - Kundera ve filmu, Československo a Ostrava v době normalizace (500,- Kč), cyklus přednášek sexuální osvěty (partnersky zajistil MUDr. Petr Kovář),

-          reprezentační ošacení školního pěveckého sboru v hodnotě cca 24 400,- Kč,

-          zřízení a vybavení školního tiskového centra v hodnotě 8 515,- Kč,

- organizace a finanční záštita slavnostního vyřazení absolventů, klub absolventů (cca 
20 000,-Kč),

- finanční záštita školního studentského odpoledne (s partnerským přispěním firmy Beskydské uzeniny, a.s. - Chodura),

 - občerstvení pro maturující studenty a maturitní komisi (3 000,-Kč),

- poděkování formou sladkých odměn v celkové hodnotě 4 500,- Kč za reprezentaci školy studentům oceněným pochvalou ředitelky školy.

 

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz