Stanovy sdružení "Přátelé MGO"

Část první - Název a sídlo

09.09.2009 17:29
Čl. 1 - Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO Občanské sdružení s názvem „Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO“ (dále jen Unie MGO) je organizací vytvořenou na demokratických zásadách a principu dobrovolnosti. Sídlem sdružení je Matiční gymnázium,...

—————

Část druhá - Účel sdružení

09.09.2009 17:28
Čl. 2 - Základní cíle sdružení Cílem sdružení je: 1.           příprava, podpora a realizace širokého spektra akcí pro žáky, pedagogy, rodiče a veřejnost, které posílí a zvýší prestiž MGO...

—————

Část třetí - Orgány sdružení

09.09.2009 17:26
Oddíl první – Členská schůze Čl. 3 – Členská schůze 1.      Nejvyšším orgánem sdružení je jeho členská schůze. 2.      Členská schůze se schází: a)      pravidelně jako výroční (jednou ročně) a volební (jednou za dva roky)...

—————

Část čtvrtá - Členství

09.09.2009 17:25
Oddíl první – Základní ustanovení Čl. 19 – Způsobilost ke členství Členem sdružení se může stát každá osoba starší 15 let, a to zejména z řad žáků, pedagogů, rodičů a přátel gymnázia. Čl. 20 – Vznik a zánik členství 1.       Členství vzniká zápisem do seznamu...

—————

Část pátá - Hospodaření

09.09.2009 17:24
 Čl. 23 – Majetek sdružení Majetek sdružení tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná věcná práva.  Čl. 24 – Evidence hospodaření 1.      Soupis majetku sdružení je obsažen v seznamu inventáře, záznamy o příjmech a výdajích jsou vedeny v peněžním...

—————


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz