2008/2009

Biologická olympiáda

"Přátelé MGO" poskytli finanční příspěvek 1,300,- Kč na zakoupení knižních odměn pro Janu a Zuzanu Fasterovou za vynikající reprezentaci v krajském kole biologické olympiády. Jana Fasterová obsadila 1. místo a bude školu reprezentovat v celostátním kole, Zuzana Fasterová získala krásné 4. místo.

—————

Olympiáda ve španělském jazyce

"Přátelé MGO" ocenili reprezentaci studentů v krajském kole olympiády ve španělském jazyce a poskytli finanční příspěvek ve výši cca 420,- Kč na zakoupení cen.

—————

Debatiáda

"Přátelé MGO" zakoupili věcné ceny pro vítěze soutěže Debatiáda v celkové hodnotě 1,000,-Kč.

—————

Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce

"Přátelé MGO" zakoupili věcné ceny pro vítěze školního kola soutěže v konverzaci v anglickém jazyce v celkové hodnotě 226,-Kč.

—————